ὁμιλῆτε

ὁμιλῆτε
ὁμῑλῆτε , ὁμιλέω
to be in company with
pres imperat act 2nd pl (doric aeolic)
ὁμῑλῆτε , ὁμιλέω
to be in company with
pres subj act 2nd pl
ὁμῑλῆτε , ὁμιλέω
to be in company with
pres ind act 2nd pl (doric aeolic)
ὁμῑλῆτε , ὁμιλέω
to be in company with
imperf ind act 2nd pl (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”